Välkommen

Svenska havsforskningsföreningen, SHF, är en ideell förening som verkar för att främja samarbete kring frågor som rör den marina miljön. Varje år anordnar SHF konferensen Havsforskardagarna, vars huvudsyfte är att främja spridandet av svensk forskning på nationell och internationell nivå.

Havsforskningsdagarna 2019 i Öregrund 12-14 november

Gruppbild
Havsforskningsdagarna 2019 i Öregrund i samarbete med SLU Aqua

Vi är mycket glada att meddela att Havsforskningsdagarna 2019 arrangeras tillsammans med SLU Aqua i Öregrund, 12-14 november. Inbjudna talare kommer att fokusera på kopplingar mellan forskning, förvaltning och miljöövervakning. Konferensen avslutas med en paneldiskussion kring detta ämne med de inbjudna talarna. Vi välkomnar varmt alla som är aktiva inom marina vetenskaper, förvaltning och miljöövervakning att delta!

Inbjudna talare (bekräftade)

Anna Gårdmark, professor, SLU Aqua
Thomas Johansson, enhetschef, Enheten för havsplanering, Havs- och Vattenmyndigeten

Under konferensern kommer också Dyrssenpriset att delas ut för bästa marina masteruppsats. Förstapris tilldelas 10 000 kr och andrapriset tilldelas 5 000 kr.

Fler detaljer kring registrering kommer inom kort!