Havsforskningsdagarna

Varje år arrangerar SHF Havsforskninsgdagarna. Det är en konferens med syfte att främja ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare, tjänstemän och konsulter inom olika marina ämnesområden, såsom biologi, kemi, oceanografi, ingenjörsvetenskap och geologi.

Alla som arbetar i Sverige inom marin forskning och övervakning, eller som på annat sätt har ett särskilt intresse för frågor som rör våra havsområden är välkomna att delta och dela sina erfarenheter och kunskaper under denna konferens. Deltagare är välkomna att presentera sitt arbete muntligt eller som poster, och SHF bjuder även in intressanta och inspirerande föredragshållare varje år. Havsforskningsdagarna är ett ypperligt tillfälle att presentera den senaste forskningen och projekt som pågår på nationell nivå.

Havsforskningsdagarna 2019 i Öregrund 12-14 november

Gruppbild

Havsforskningsdagarna 2019 i Öregrund i samarbete med SLU Aqua

Vi är mycket glada att meddela att Havsforskningsdagarna 2019 arrangeras tillsammans med SLU Aqua i Öregrund, 12-14 november. Inbjudna talare kommer att fokusera på kopplingar mellan forskning, förvaltning och övervakning. Konferensen avslutas med en paneldiskussion kring detta ämne med de inbjudna talarna. Vi välkomnar varmt alla som är aktiva inom marina vetenskaper, förvaltning och övervakning att delta.

Inbjudna talare (bekräftade)

Anna Gårdmark, professor, SLU Aqua
Thomas Johansson, enhetschef, Enheten för havsplanering, Havs- och Vattenmyndigeten

Under konferensen kommer också Dyrssenpriset att delas ut för bästa marina masteruppsats. Förstapris tilldelas 10 000 kr och andrapriset tilldelas 5 000 kr.

Fler detaljer kring registrering kommer inom kort!