Nominera kandidater till Dyrssenpriset 2019

Läs mer om nomineringen till Dyrssenpriset för de två bästa examensarbetene inom det marina området på masternivå här.